English

Public Relations

Vytváření a udržování vztahů s veřejností.

Jsme schopni zastoupit vaši společnost či projekt a mediálně je podporovat po celou dobu trvání.

Zastoupíme vaši společnost/projekt a pomůžeme je zviditelnit. Při mediální prezentaci klademe důraz na specifika fungování společnosti/projektu.

Spolupracujeme s veškerými médii (tisk, TV, rozhlas, internet).

Nabízíme:

 • sestavení adekvátního mediálního plánu
 • zajištění mediálních partnerů
 • zastoupení projektu na pozici tiskového mluvčího
 • sestavení press kitu (reprezentativní materiál o společnosti/projektu) a tiskových zpráv
 • organizaci tiskových konferencí
 • zajištění inzerce v médiích
 • zprostředkování monitoringu tisku
 • zajištění krizové komunikace (efektivní komunikace v období náhlé události, která vyžaduje okamžité řešení)

Tiskový servis

Tiskový servis slouží především pracovníkům médií, kteří pak mohou efektivněji zveřejňovat informace o námi zastupovaných projektech. Díky tiskovému servisu mají novináři včas po ruce všechny aktuální a konkrétní informace. Tiskový servis je vždy „šitý na míru“ konkrétnímu projektu.

Tiskový servis zahrnuje:

 • zajištění zástupců médií na tiskových konferencích
 • distribuci tiskových zpráv a ostatních materiálů
 • individuální práci s novináři

Mediální konzultace

V případě, že klient nemá prostor na dlouhodobější spolupráci, nabízíme mediální konzultace. Účelem je efektivní a cílená prezentace klienta či konkrétního projektu.

Mediální konzultace by měla klientovi pomoci při:

 • ujasnění priorit v oblasti mediální komunikace
 • vytvoření PR strategie
 • výběru mediálních partnerů

Ostatní služby

Public Relations úzce souvisí s činností marketingu - nabízíme zajištění kompletní marketingové kampaně.

Je možné sjednat také samotnou realizaci projektu, neboť máme nadstandardní zkušenosti s produkčními týmy, se kterými pravidelně spolupracujeme.